MARK FORMELLE SS15

Photographer: Maria Sterzhanova
Style: Kate German
Mua: Alena Minevich
Hair: Valeria Hablak
Assistant Stylist: Anastaviya Mamaeva
Models: Tsybulskaya Anastasia, Anastasia Muzykantova Alexander Litskevich

Lc6o2CgYiI8

mf00334

mf00666

mf00603